Visits since 5 June 2005

Good Morning World Dutch

Thursday, April 13, 2006

 

[GMW #925] MIJN ENGAGEMENTEN

MIJN ENGAGEMENTEN

Ik engageer me:

1. God iedere dag te danken voor de verbazingwekkende gave van het leven.
2. Uitstekend zorg te dragen voor de wonderbaarlijke kosmische eenheid die mij geschonken is, fysiek, mentaal, moreel en spiritueel.
3. Om mijn hele leven een vredelievend, liefhebbend, vriendelijk, gelukkig en gezond wezen te zijn.
4. Om mijn vreedzaamheid, mijn geluk en mijn geloof in het leven uit te stralen.
5. Om de eerste, universele, kosmische wet te verdedigen:” Je zult niet doden, ook niet uit naam van een land of geloof”.
6. Om God en de samenleving te danken voor het voorrecht van het leven, door bij te dragen aan een betere, rechtvaardigere, vriendelijkere, gelukkigere en vreedzamere wereld.
7. Om elk moment van mijn leven, elke gedachte, iedere activiteit en elke beweging van mijn hart te wijden aan de transformatie van onze planeet in een echt wonder van het heelal.
8. Om kinderen, vrienden, acties, gedachten en projecten achter te laten die de verdere voortgang en transformatie van de mensheid naar een universele, kosmische, goddelijke vervolmaking helpen voortzetten.
9. Om mijn geestelijk leven na de dood te besteden om goed te doen voor mijn geliefde planeet Aarde.

Robert Mueller

Tuesday, April 11, 2006

 

[GMW #923] DE TIEN GEBODEN VOOR ALLE MENSEN

DE TIEN GEBODEN VOOR ALLE MENSEN

1. Je zult elkaar, de aarde, je familie, de God van het heelal en je eigen wonderlijke leven beminnen met heel je hart, heel je ziel, heel je geest en heel je kracht.
2. Je zult waarheid, vriendelijkheid en verdraagzaamheid jegens elkaar betrachten.
3. Je zult nooit een medemens doden, zelfs niet uit naam van een land.
4. Je zult geen enkel wapen of instrument van geweld fabriceren, verhandelen, bij je hebben of gebruiken.
5. Je zult nooit gewelddadig zijn, fysiek, verbaal of mentaal.
6. Je zult het leven, de vreedzaamheid, het geluk en het unieke van al je medemensen respecteren.
7. Je zult met elkaar samenwerken, elkaar helpen en elkaar inspireren.
8. Je zult je vreedzaamheid, liefde en geluk bijdragen aan de vreedzaamheid, liefde en geluk van de menselijke familie.
9. Je zult in harmonie leven met jezelf, je familie, de natuur en je omgeving, met de hele mensheid en met de God van het heelal.
10. Je zult verantwoordelijk leven in overeenstemming met de hoogste belangen van onze planeet en van de menselijke familie.


Robert Mueller

Archives

April 2006  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?